Logo Veiligheidsregio Utrecht

 

Contactformulier formeel verzoek

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.


 

Vul voornaam/voornamen in (zoals die in je paspoort genoemd staat/staan).
Vul je achternaam in (zoals die in je paspoort genoemd staat).
Vul je e-mailadres in.
Maak een keuze.

Uitleg — reactie per post

Je hebt aangegeven dat je er de voorkeur aan geeft, dat we per post reageren op je verzoek. Onderaan dit formulier vind je daarvoor onder ‘Adresgegevens’ vier velden om je naam, adres, postcode en woonplaats door te geven.
Klik hier om daar nu naar toe te gaan.


Maak een keuze

Bezwaar indienen tegen een besluit van de VRU

Adresgegevens

Onderaan dit formulier vind je onder ‘Adresgegevens’ vier velden om je naam, adres, postcode en woonplaats door te geven. Je bent verplicht om deze gegevens in te vullen bij het indienen van een bezwaar.
Klik hier om daar nu naar toe te gaan.

Klacht indienen

Adresgegevens

Onderaan dit formulier vind je onder ‘Adresgegevens’ vier velden om je naam, adres, postcode en woonplaats door te geven. Je bent verplicht om deze gegevens in te vullen bij het indienen van een klacht.
Klik hier om daar nu naar toe te gaan.

Ongeldige invoer
Beschrijf tegen welk besluit je bezwaar/beroep aantekent.
Geef toelichting op je bezwaar.
Ongeldige invoer
Geef toelichting op je klacht.
Geef aan waar bovenstaande is gebeurd.
Geef aan wanneer incident heeft plaatsgevonden.

Uitleg — bezwaar indienen tegen een besluit van de VRU

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een overheidsorganisatie. Het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn bestuursorganen die formele besluiten kunnen nemen (Zie artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht). Tegen de meeste besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Als je bezwaar wilt indienen tegen een formeel besluit kan dat via dit formulier. De wet eist dat er een bezwaarschrift wordt ingediend.

Hierin moet in ieder geval staan:

  • de naam en het adres van de bezwaarmaker,
  • de datum van indienen,
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt,
  • waarom je bezwaar wilt maken, en
  • een handtekening.

De ondertekening kan door een foto of scan van een bezwaarschrift met je handtekening toe te voegen als bijlage. De overige informatie wordt in het formulier gevraagd.

Een bezwaar indienen kan ook schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht


Let op: stuur bezwaarschriften tegen besluiten over werknemers naar personelebezwaren@vru.nl. Natuurlijk mogen deze ook per post gestuurd worden.

Klacht indienen

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een overheidsorganisatie. De bestuursorganen van de VRU zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Je kunt een klacht indienen over iets wat iemand van de VRU gedaan heeft. Deze klacht wordt dan volgens een vaste procedure behandeld. Daarnaast kan een klacht over de VRU als geheel gaan. Verder kan een klacht gaan over een gedraging van één medewerker. Een voorbeeld hiervan is asociaal rijgedrag.

Een klacht moet jouw naam en adres bevatten. Beschrijf waar je over klaagt en geef aan wanneer het is gebeurd.

Een klacht indienen kan ook telefonisch. Bel daarvoor met 088-878 1000. Bovendien kan een klacht indienen tevens schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Informatieverzoek

Ongeldige invoer
Geef alstublieft toelichting op uw (Woo) informatieverzoek.

Over welke periode wil je deze informatie ontvangen?

Op welke datum begon de tijdsperiode waarover je informatie vraagt.
Op welke datum eindigde de tijdsperiode waarover je informatie vraagt.

Informatieverzoek (ook voor verzoeken onder de Wet open overheid)

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een overheidsorganisatie en heeft publieke informatie in haar beheer. Elke burger heeft het recht om informatie op te vragen bij een overheidsorganisatie. Zo’n verzoek wordt meestal binnen 4 weken behandeld. Soms kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben, maar dat zullen we altijd laten weten. Als we vragen hebben over je verzoek, nemen we contact met je op.

Bij een verzoek om informatie is het nodig jouw naam en contactgegevens te hebben. Daarnaast moeten we weten welke informatie je wilt hebben en over welke tijdsperiode. Met dit laatste wordt ook voorkomen dat je onnodig teveel informatie krijgt.

Een informatieverzoek indienen kan ook schriftelijk, door een ondertekende brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Aanvraag aanwijzing Bedrijfsbrandweer

Geef aan om welk bedrijf het gaat.
Wat is het adres van het bedrijf?
Wat is de postcode van het bedrijf?
In welke plaats staat dit bedrijf?
Geef toelichting op je verzoek in het kader van Bedrijfsbrandweer

Verzoek aanwijzing Bedrijfsbrandweer

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kan een besluit nemen om een bedrijf te verplichten om een bedrijfsbrandweer in te richten.

Als je denkt dat je bedrijf hieronder valt, dan kun je een verzoek doen tot beoordeling of een aanwijzing nodig is. Als je denkt dat een bedrijf in jouw omgeving bedrijfsbrandweer nodig heeft, kun je ook vragen of een aanwijzing nodig is.

Om zo’n verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben we jouw naam en de naam en het adres van het bedrijf nodig. Geef daarbij aan waarom je denkt dat een bedrijfsbrandweer hier nodig is.

Een verzoek tot aanwijzing bedrijfsbrandweer indienen kan ook schriftelijk, door een brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Verzoek tot nemen ander besluit

Geef toelichting op je verzoek tot het nemen van een ander besluit.

Verzoek tot nemen ander besluit

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een overheidsorganisatie. De bestuursorganen van de VRU zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Een bestuursorgaan kan formele besluiten nemen. Je kunt hier vragen of de VRU een specifiek besluit wil nemen. Om zo’n verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben we jouw naam en adres nodig. Geef ook aan waarom je dat verzoek indient. Het kan zijn dat we meer informatie over je aanvraag nodig hebben. Als dat zo is nemen we contact op.

Het indienen van een verzoek tot het nemen van een ander besluit kan ook schriftelijk, door een brief te sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Indienen van zienswijze

Een zienswijze is een mening over een besluit dat genomen gaat worden. Geef hier aan over welk ontwerpbesluit de zienswijze gaat. Geef ook aan wat je van de voorgenomen besluiten vindt.

Geef aan over welk onderwerp je zienswijze gaat.
Geef een toelichting op je zienswijze.

Indienen van zienswijzen

Je kunt ook een zienswijze indienen via dit formulier. Om je zienswijze in behandeling te kunnen nemen hebben we je naam en adres nodig. Geef duidelijk aan om welk voorgenomen besluit het gaat en wat je van dat voorgenomen besluit vindt.
Ook moet een zienswijze worden ondertekend. De ondertekening kan door een foto of scan van een bezwaarschrift met je handtekening toe te voegen als bijlage. De overige informatie wordt in het formulier gevraagd.
Het kan zijn dat we meer informatie nodig hebben om je zienswijze in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is nemen we contact met je op.

Je kunt een zienswijze ook schriftelijk indienen. Stuur daarvoor een brief naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Zonder handtekening (in bestand) kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen.

Uitleg — uploaden handtekening

Een bezwaarschrift en/of zienswijze moet worden ondertekend. Dit kan digitaal door hier een foto of scan van je handtekening te uploaden. Upload een bestand of foto waarop je handtekening staat.
Alleen deze bestandstypes worden geaccepteerd: jpg, jpeg, png, gif, bmp, jfif, jiff, odt, ods, odp, doc, docx, pdf.

Anders

Vul in waarover je verzoek gaat.

Anders...

Staat het onderwerp waarover je contact wilt opnemen hier niet tussen? Selecteer dan “Anders...” en vul duidelijk in wat je vraag of opmerking is. Je kunt ook altijd een brief sturen naar:
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht


Geef aan of je verzoek een lopende zaak betreft.
Geef het referentienummer op dat bij de Veiligheidsregio Utrecht bekend is, of beschrijf de lopende zaak.

Algemene toelichting

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Adresgegevens

Vul de straat in.
Vul het huisnummer in, met daarbij een eventuele toevoeging
Vul alstublieft uw postcode in.
Vul alstublieft uw woonplaats in

Privacyverklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het behandelen van je verzoek. Ga voor ons privacy- en cookiebeleid naar https://vru.nl/privacy-cookiebeleid. Deze link opent in een nieuw tabblad in je browser.